Pensioenaanvulling

Iedereen hoopt na verloop van tijd te kunnen stoppen met werken. Het is dan prettig dat u voldoende geld of inkomen hebt om van te kunnen leven. Van de overheid krijgt u een AOW uitkering. Dit is vaak net genoeg voor de eerste levensbehoefte. Wilt u over meer inkomen beschikken dan kunt u hiervoor sparen.

Bijna iedereen in loondienst bouwt collectief via de werkgever een inkomen op voor later (pensioen). Niet ieder pensioen is gelijk, er kunnen grote verschillen optreden. Ook kan het pensioen lager uitvallen als u een aantal keren van baan bent veranderd of een tijdje werkloos bent geweest. Voor veel mensen is het dan ook niet duidelijk hoeveel zij straks daadwerkelijk te besteden hebben. Zelfstandig ondernemers en ZZP'ers bouwen geen collectief pensioen op en dienen dit zelf te regelen.

Tot uw pensioenleeftijd kunt u fiscaal sparen voor een inkomen voor later. Dat kan fiscaal vriendelijk door een zogenaamde lijfrenterekening te openen. Het is uiteraard ook mogelijk om zonder belastingvoordeel geld te sparen. Wat voor u het meest geschikt is, hangt af van uw voorkeur en uw situatie.
 • Braak Financiele Diensten - Arum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Dronrijp, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Cornwerd, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Berlikum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Firdgum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Franeker, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Harlingen, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Herbaijum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Kimswerd, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Kubaard, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Lollum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Makkum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Minnertsga, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Oosterbierum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Peins, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Sexbierum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - St. Jacobiparochie, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Tzum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Tzummarum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Waaxens, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Wijnaldum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Zurich, Friesland
Braak Financiële Diensten
Het Want 14
8802 PV Franeker
Tel: 0517 382141
E-mail: info@braakfd.nl
 
KvK: 01086310
AFM: 12003658
Kifid: 300001273