Inkomensverzekering

Hoe zeker bent u van uw inkomen?
Stelt u zich voor; u bent gelukkig getrouwd, hebt een leuke baan en woont in uw droomhuis. Het geluk lacht u toe. Maar dan... U raakt werkloos omdat uw werkgever failliet gaat, u wordt langdurig ziek of uw partner komt te overlijden. Allemaal scenario's waar we liever niet aan denken. Toch kan het helaas iedereen overkomen. Het zijn situaties waarbij uw inkomsten wegvallen, terwijl uw woonlasten wel gewoon doorlopen. In deze gevallen is het prettig om een beroep te kunnen doen op een inkomensverzekering.

Sociale voorzieningen versus inkomensverzekering
De tijd dat we in Nederland terug konden vallen op voortreffelijke sociale voorzieningen ligt al weer een tijdje achter ons. Natuurlijk zijn er nog steeds voorzieningen, maar het is nou eenmaal een gegeven dat u bij werkloosheid, ziekte of andere onvoorziene omstandigheid er qua inkomen behoorlijk op achter uit gaat. Het is daarom belangrijk om zelf initiatieven te nemen om eventuele risico's van inkomensdaling te verkleinen.

Een inkomensverzekering wordt veelal afgesloten voor de volgende risico's: Bescherm uw inkomen

Wilt u er zeker van zijn dat u of uw nabestaanden de woonlasten bij de hierboven genoemde scenario's kunt/kunnen blijven dragen? Laat ons een risicoscan voor u maken en bijbehorend advies opstellen. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken over het financiële aspect bij deze vervelende situaties.
 • Braak Financiele Diensten - Arum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Dronrijp, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Cornwerd, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Berlikum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Firdgum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Franeker, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Harlingen, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Herbaijum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Kimswerd, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Kubaard, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Lollum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Makkum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Minnertsga, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Oosterbierum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Peins, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Sexbierum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - St. Jacobiparochie, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Tzum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Tzummarum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Waaxens, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Wijnaldum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Zurich, Friesland
Braak Financiële Diensten
Het Want 14
8802 PV Franeker
Tel: 0517 382141
E-mail: info@braakfd.nl
 
KvK: 01086310
AFM: 12003658
Kifid: 300001273