Groeiend aantal 45+ in schuldsanering

geplaatst op 22-04-2015

U verwacht het wellicht niet, maar het aantal 45-plussers dat in betalingsproblemen raakt groeit de afgelopen jaren aanzienlijk. "Wijsheid komt met de jaren" lijkt op financieel gebied niet altijd op te gaan. Daar het aantal jongeren in de schuldsanering in tien jaar tijd bijna halveerde, is bijna de helft van de nieuwe schuldsaneringsaanvragen nu afkomstig van mensen ouder dan 45 jaar.

Naar een oorzaak blijft het natuurlijk altijd gissen, maar de stijgende werkloosheid lijkt de grootste oorzaak te zijn. Juist deze groep wordt het hardst getroffen omdat zij na bijvoorbeeld een reorganisatie of failliete werkgever erg moeilijk weer aan een baan komen. Ze zouden te oud zijn, niet mee kunnen komen met de snel veranderende markt, een grotere kans op ziekte hebben. Allemaal redenen voor een afwijzing. Dat de werknemer een bulk ervaring heeft, lijkt er bijna niet toe te doen. Het gevolg? De maandelijkse lasten worden te hoog, en de betalingsachterstanden lopen op. Je huis verkopen is al lang niet meer zo vanzelfsprekend. Vaak wonen 45-plussers in een relatief dure woning, en met name de duurdere woningen raken erg moeilijk verkocht.

De woningmarkt krabbelt langzaam maar zeker op. Ook de hierboven genoemde categorie gaat hier op termijn van profiteren. Maar helaas is het nog niet zo ver. Om te voorkomen dat het aantal schuldenaars nog meer toeneemt is het belangrijk dat deze groep leert om te gaan met de inkomensdaling. Het uitgavepatroon dient drastisch veranderd te worden. Zit u of dreigt u in een soortgelijke situatie te komen dan is het verstandig een budgetcoach in handen te nemen. Juist in een vroeg stadium kan een hoop ellende bespaart blijven. Vraag ook alvast een gesprek aan bij uw hypotheekadviseur. Grote kans dat bij tijdig actie ondernemen, een eventuele gedwongen verkoop voorkomen kan worden.

Nieuwsberichten (archief)

 • Braak Financiele Diensten - Arum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Dronrijp, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Cornwerd, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Berlikum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Firdgum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Franeker, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Harlingen, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Herbaijum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Kimswerd, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Kubaard, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Lollum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Makkum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Minnertsga, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Oosterbierum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Peins, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Sexbierum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - St. Jacobiparochie, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Tzum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Tzummarum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Waaxens, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Wijnaldum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Zurich, Friesland
Braak Financiële Diensten
Het Want 14
8802 PV Franeker
Tel: 0517 382141
E-mail: info@braakfd.nl
 
KvK: 01086310
AFM: 12003658
Kifid: 300001273