Dienstverlening uitgebreid met begeleiding bij relatiebeeindiging

geplaatst op 14-08-2013

Vandaag de dag is het nou eenmaal een voldongen feit dat veel relaties stuk lopen. Wanneer er nog niet wordt samengewoond, geen kinderen zijn en alle bezittingen nog gescheiden zijn, komt er naast het emotionele aspect vaak nog niet veel kijken. Bij samenwoning, geregistreerd partnerschap of een huwelijk is dat een andere zaak.

Cor Braak (53) van Braak Financiële Diensten heeft zich per 1 januari jl. gevestigd in Franeker als scheidingsconsulent. "In de loop van de jaren kwam ik als hypotheek- en verzekeringsadviseur steeds vaker in aanraking met de gevolgen van de beëindiging van een relatie. Een moeilijk proces waar veel verschillende aspecten bij komen kijken."

Dit deed Cor Braak besluiten om zich verder in het scheidingsproces te verdiepen. Na het volgen van diverse opleidingen kan hij mensen nu adviseren en ondersteunen in het gehele traject van uit elkaar gaan. "Bij het woord scheiding denk je al snel aan het beëindigen van een huwelijk. Maar ook bij het beëindigen van een relatie na samenwonen of geregistreerd partnerschap komt veel kijken. Vooral als er ook kinderen bij betrokken zijn. Het zijn vaak zaken waar mensen nooit bij stil hebben gestaan. Maar wie nu verstandige keuzes maakt, heeft daar later profijt van. Het is daarbij wel belangrijk dat beide ex-partners bereid zijn om samen tot de juiste keuzes te komen.", aldus Cor Braak.

In het proces van scheiden is het financiële hoofdstuk belangrijk en vaak een bron van conflicten. Door ruim 15 jaar ervaring in de financiële dienstverlening heeft Cor Braak de kennis en ervaring in huis om met goede oplossingen te komen die beide partijen recht doen. Braak werkt met vaste tarieven die vooraf schriftelijk worden vastgelegd zodat klanten van tevoren precies weten waar ze aan toe zijn.

Nieuwsberichten (archief)

 • Braak Financiele Diensten - Arum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Dronrijp, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Cornwerd, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Berlikum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Firdgum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Franeker, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Harlingen, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Herbaijum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Kimswerd, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Kubaard, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Lollum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Makkum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Minnertsga, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Oosterbierum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Peins, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Sexbierum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - St. Jacobiparochie, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Tzum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Tzummarum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Waaxens, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Wijnaldum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Zurich, Friesland
Braak Financiële Diensten
Het Want 14
8802 PV Franeker
Tel: 0517 382141
E-mail: info@braakfd.nl
 
KvK: 01086310
AFM: 12003658
Kifid: 300001273