Minder huizen onder water

geplaatst op 07-11-2015

De woningmarkt leeft op en de positieve gevolgen daarvan zien we op veel verschillende manieren terugkomen. Eén daarvan is dat er steeds minder huizen onder water staan (figuurlijk gesproken). Het Centraal Bureau voor Statistiek maakte dit onlangs bekend.

Door de toenemende vraag naar koopwoningen, stijgen ook de verkoopprijzen langzaam maar zeker mee. Voor het eerst in acht jaar is het aantal woningen met een hogere hypotheekschuld dan de waarde van de woning, (mede) daardoor afgenomen. Het aantal 'onder water woningen' is volgens het CBS nog 32%. Nog steeds een hoog aantal helaas, maar de cijfers bieden hoop dat dit percentage de komende jaren nog meer afneemt.

Een kleine kanttekening. De woningprijzen In Friesland stijgen nog maar gestaag, de stijgende lijn is vooral duidelijk te zien in de randstad. Desalniettemin is de verwachting dat de stijgende lijn ook in het Noorden door wordt gezet.

Nieuwsberichten (archief)

 • Braak Financiele Diensten - Arum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Dronrijp, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Cornwerd, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Berlikum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Firdgum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Franeker, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Harlingen, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Herbaijum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Kimswerd, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Kubaard, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Lollum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Makkum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Minnertsga, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Oosterbierum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Peins, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Sexbierum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - St. Jacobiparochie, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Tzum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Tzummarum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Waaxens, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Wijnaldum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Zurich, Friesland
Braak Financiële Diensten
Het Want 14
8802 PV Franeker
Tel: 0517 382141
E-mail: info@braakfd.nl
 
KvK: 01086310
AFM: 12003658
Kifid: 300001273