Overlijdensrisicoverzekering

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?
Bij een overlijdensrisicoverzekering verzekert u een bepaald bedrag dat tot uitkering komt wanneer u komt te overlijden vóór de einddatum van de verzekering. De verzekeraar keert dit bedrag uit aan de begunstigde, vaak de nabestaanden. De meeste overlijdensrisicoverzekeringen kunnen afgesloten worden op twee levens, dat van u en van uw partner. Meestal is dan de achterblijvende partner de begunstigde, maar dit kunnen ook de kinderen zijn.

Waarom een overlijdensrisicoverzekering?
Het doel van een overlijdensrisicoverzekering is om te voorkomen dat de nabestaanden bij overlijden van de verzekerde in financiële problemen komen. De partner kan bijvoorbeeld de hypotheek niet meer betalen zonder het inkomen van de overledene. Hypotheekverstrekkers kunnen dan ook een overlijdensrisicoverzekering of andere vorm van levensverzekering als vereiste stellen bij het afsluiten van een hypotheek.

Heb ik een overlijdensrisicoverzekering nodig?
Of een overlijdensrisicoverzekering voor u noodzakelijk en de best mogelijke vorm van een levensverzekering is, zoeken wij graag voor u uit. Als onafhankelijk verzekeringsadviseur hebben wij een ruime keuze in aanbieders waardoor wij u altijd kunnen voorzien van een deskundig en betrouwbaar advies.
 • Braak Financiele Diensten - Arum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Dronrijp, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Cornwerd, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Berlikum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Firdgum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Franeker, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Harlingen, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Herbaijum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Kimswerd, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Kubaard, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Lollum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Makkum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Minnertsga, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Oosterbierum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Peins, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Sexbierum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - St. Jacobiparochie, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Tzum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Tzummarum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Waaxens, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Wijnaldum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Zurich, Friesland
Braak Financiële Diensten
Het Want 14
8802 PV Franeker
Tel: 0517 382141
E-mail: info@braakfd.nl
 
KvK: 01086310
AFM: 12003658
Kifid: 300001273