Uitvaartverzekering

Geen financiële zorgen voor uw uitvaart
Het verlies van een dierbare is een zeer emotionele gebeurtenis. Wanneer u komt te overlijden staat uw nabestaanden een zware tijd te wachten. Zo dient direct na het overlijden de uitvaart geregeld te worden. Een zeer intensieve gebeurtenis. Met een uitvaartverzekering zijn de (zeer hoge) kosten van uw begrafenis of crematie gedekt. Zo hoeven uw nabestaanden zich geen zorgen te maken of er wel voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.

Ontzorg uw nabestaanden
Naast het financiële gedeelte zijn er ook uitvaartverzekeringen die de volledige of gedeeltelijke uitvaart verzorgen. Hier kunt u ook alvast uw wensen aangeven voor uw begrafenis of crematie. Indien gewenst kunt u dit al vrij gedetailleerd aangeven. Zo kunt u de zorg zo veel mogelijk uit handen van uw nabestaanden nemen.

De juiste keuze voor uw uitvaartverzekering
Samen met u doorlopen we het aanbod uitvaartverzekeringen. Hoewel de verschillen op het eerste oog misschien klein lijken, zijn ze er wel degelijk. En omdat een uitvaart heel persoonlijk is, vinden wij het belangrijk dat u de juiste keuze maakt.
 • Braak Financiele Diensten - Arum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Dronrijp, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Cornwerd, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Berlikum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Firdgum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Franeker, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Harlingen, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Herbaijum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Kimswerd, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Kubaard, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Lollum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Makkum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Minnertsga, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Oosterbierum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Peins, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Sexbierum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - St. Jacobiparochie, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Tzum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Tzummarum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Waaxens, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Wijnaldum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Zurich, Friesland
Braak Financiële Diensten
Het Want 14
8802 PV Franeker
Tel: 0517 382141
E-mail: info@braakfd.nl
 
KvK: 01086310
AFM: 12003658
Kifid: 300001273