Werkwijze

Braak Financiële Diensten adviseert en bemiddelt op het gebied van Hypotheken, Verzekeringen en Relatiebeëindiging. Wij richten ons hoofdzakelijk op de particuliere markt en de ZZP’er. In onze dienstverlening ligt onze focus altijd op uw persoonlijke wensen en mogelijkheden.

Om een zo goed en persoonlijk mogelijk advies te geven, doen wij een uitgebreide inventarisatie en informeren wij u over de regelgeving en de producten. Alles wat is besproken en uitgezocht, wordt schriftelijk vastgelegd. Voor een juiste inventarisatie hebben wij verschillende documenten en gegevens van u nodig. Als u besluit om via ons de gewenste producten en/of diensten af te nemen dan verzorgen wij het gehele traject van aanvraag tot afronding. Wij werken samen met een groot aantal banken en verzekeringsmaatschappijen.

Beloning
Sinds 1 januari 2013 mogen wij geen vergoeding (vaak provisie genoemd) meer ontvangen van banken en verzekeringsmaatschappijen. Een uitzondering hierop zijn de schadeverzekeringen. De overheid heeft aangegeven dat wij onze vergoeding daarom rechtstreeks in rekening moeten brengen bij de klant. Voor een aantal diensten wordt een eenmalige betaling gevraagd (Hypotheken en Relatiebeëindiging). Voor andere producten en diensten kunt u kiezen voor een eenmalige vergoeding, een maandelijks bedrag of een combinatie hiervan.

Onze beloning is afgestemd op de hoeveelheid tijd die wij benodigd zijn en de complexiteit van de dienst of het product. Zo is het afsluiten van een hypotheek veel complexer en tijdrovender dan het afsluiten van een uitvaartverzekering. Hoeveel kosten wij u in rekening brengen, wordt altijd vooraf aan u medegedeeld.

Onze tarieven staan vermeld in onderstaande dienstverleningsdocumenten
Klachten
Braak Financiële Diensten doet er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn over onze dienstverlening dan horen wij dit uiteraard graag zo snel mogelijk van u. Wij doen er dan alles aan om uw klacht binnen aanzienbare tijd op te lossen.

Uw klacht kunt u binnen één jaar na het advies en/of de bemiddeling opsturen naar info@braakfd.nl. Vermeld daarbij alstublieft de volgende gegevens:
 • Naam en adresgegevens, inclusief contactgegevens waarop wij u kunnen bereiken.
 • Een beknopte omschrijving van uw klacht, de datum waarop dit is ontstaan en wat uw voorstel is voor een oplossing.
 • Eventuele bijbehorende documenten die uw klacht ondersteunen.
Wij proberen u binnen vier weken een reactie te geven. Bent u van mening dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich binnen een termijn van drie maanden wenden tot het Klachteninistituut Financiële Dienstverlening (KIFID). Wij zijn aangesloten bij de KIFID onder nummer 300.001273.
 • Braak Financiele Diensten - Arum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Dronrijp, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Cornwerd, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Berlikum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Firdgum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Franeker, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Harlingen, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Herbaijum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Kimswerd, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Kubaard, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Lollum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Makkum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Minnertsga, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Oosterbierum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Peins, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Sexbierum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - St. Jacobiparochie, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Tzum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Tzummarum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Waaxens, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Wijnaldum, Friesland
 • Braak Financiele Diensten - Zurich, Friesland
Braak Financiële Diensten
Het Want 14
8802 PV Franeker
Tel: 0517 382141
E-mail: info@braakfd.nl
 
KvK: 01086310
AFM: 12003658
Kifid: 300001273